Schüco AWS 75

Vysoká flexibilita pri výbere stupňa tepelnej izolácie s najefektívnejšou montážou v technológii SimplySmart.

Schüco AWS 75

Štandardná séria okien, ponúkajúca veľkú flexibilitu pri výbere stupňa tepelnej izolácie s najefektívnejšou montážou v technológii SimplySmart.

Okno Schüco AWS 75.SI + sa od svojej premiéry v roku 2005 (vtedy súčasť modulárneho okenného systému Schüco AWS) vyvinulo do štandardnej série. S cieľom splniť budúce zákonné požiadavky a lepšie prispôsobiť výrobok podmienkam konkurencie na danom trhu bolo okno Schüco AWS 75.Si + nielen optimalizované a flexibilné z hľadiska tepelnej izolácie, ale aj prispôsobené pre jednoduchšiu montáž pomocou technológia SimplySmart.

Okrem zníženia hodnoty súčiniteľa prestupu tepla Uf o ďalších 0,1 W / (m²K) na Uf = 1,2 W / (m²K) (pri vonkajšej šírke rámu 117 mm) odpadla aj potreba meniť hĺbku zabudovania a bola zabezpečená možnosť sériovej výroby.

Okrem spružnenia výberu tepelnej izolácie je pri tejto sérii veľmi dôležitý aj samotný proces montáže s použitím centrálneho tesnenia a zasklievacej falcovej izolácie. Už známe montážne systémy na báze vulkanizovaného tesniaceho rámu alebo metrového tesnenia s hotovými rohmi boli doplnené o ďalší variant – celoobvodové stredové tesnenie. Spracovanie izolácie zasklievacieho falcu bolo navyše uľahčené použitím hotových rohov. To vám umožní vyhnúť sa orezaniu a okamžite správne umiestniť sklenené mostíky. V spojení s novou generáciou mechanických kovaní Schüco AvanTec sa týmto spôsobom výrazne skrátili montážne časy.

  • obvodové, optimálne pre montáž stredové tesnenie – ako voliteľné, ktoré zaisťuje efektívnejšie spracovanie a redukciu procesov potrebných na vykonanie
  • jednoduchšie spracovanie izolácie zasklievacieho falcu vďaka profilom: už žiadne manuálne, časovo náročné spracovanie a skrátenie času montáže

Rukoväte

Technické výkresy

Scroll to Top