Aluprof MB-104

Dvere s certifikáciou Passive House Institute Darmstadt
mb_104.jpg_tur

Aluprof MB-104

Dverný systém s tepelným mostom MB-104 Passive s najvyššou tepelnou izoláciou spĺňa všetky požiadavky na prvky používané v pasívnej výstavbe.

Konštrukcia sekcií systému MB-104 Passive má dva varianty v závislosti od požiadaviek na úsporu tepelnej energie: SI a AERO.

Parametre dverí z prvkov systému MB-104 Passive prekračujú súčasné požiadavky najprísnejších platných predpisov
a noriem, preto je systém MB-104 Passive systémom určeným pre energeticky úspornú a pasívnu výstavbu.

 

Príslušenstvo

Technické výkresy

Scroll to Top