Aluprof MB-104

Systém hliníkových profilov so zvýšenou tepelnou izoláciou.

Aluprof MB-104

Z tohto systému sa vyrábajú prvky vonkajšej architektonickej zástavby, napríklad rôzne typy okien, dverí, vestibulov, výkladov a priestorových konštrukcií, ktoré sa okrem vynikajúcej tepelnej izolácie vyznačujú aj veľmi dobrou zvukovou izoláciou, vodotesnosťou a vzduchotesnosťou a vysoká pevnosť konštrukcie.

mb_104

Aluprof MB-104

Okenný a dverný systém MB-104 Passive s tepelným oddelením, s najvyšším tepelnoizolačným výkonom, spĺňa všetky požiadavky na prvky používané v pasívnej výstavbe.

Z tohto systému sa vyrábajú prvky vonkajšej architektonickej zástavby, napríklad rôzne typy okien, dverí, vestibulov, výkladov a priestorových konštrukcií, ktoré sa okrem vynikajúcej tepelnej izolácie vyznačujú aj veľmi dobrou zvukovou izoláciou, vodotesnosťou a vzduchotesnosťou a vysoká pevnosť konštrukcie.

Konštrukcia sekcií systému MB-104 Passive má dva varianty v závislosti od požiadaviek na úsporu tepelnej energie: SI a AERO

Parametre okien a dverí z prvkov systému MB-104 Passive prekračujú súčasné požiadavky najprísnejších platných predpisov a noriem, preto je systém MB-104 Passive systémom určeným pre energeticky úspornú a pasívnu výstavbu.

Rukoväte

Technické výkresy

Scroll to Top