Obsah

ZImné záhrady

Zimná záhrada je miesto, ktoré spája dom s vonkajším priestorom. Nová dimenzia útulnosti a prepojenia s oblohou a zeleňou odbúrava stres a zbližuje nás s prírodou spojenou s pohodlnosťou obytného priestoru. Práve drevené konštrukcie umožňujú aj atypické riešenia, ktoré pri iných konštrukčných systémoch sú ťažko riešiteľné.

PROFILOVÉ SYSTÉMY